ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക


Ningbo Kaiweite Mold Base Manufacturing Co., Ltd.


വിലാസം:നമ്പർ 92, ഹുഡി ഈസ്റ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സോൺ, ലിൻഷാൻ ടൗൺ, യുയാവോ സിറ്റിഗ്

മൊബൈൽ:+86-13884472886

ഇമെയിൽ:[email protected]

വെബ്സൈറ്റ്:www.mouldbasefactory.com

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക